Factureren

Met de factuur-module kunnen facturen rechtstreeks vanuit het AdFactory-systeem worden gegenereerd. Deze facturen worden in PDF formaat gemaakt met behulp van de prijs- en boekingsgegevens die zijn opgeslagen in de AdFactory-database.

De factuur-PDF kan geprint worden maar ook per e-mail verzonden worden vanuit het AdFactory-systeem. Dit wordt per klant ingesteld. De PDF kan achtergrondafbeeldingen en tekst bevatten, zodat voorbedrukt briefpapier niet nodig is.

Met de factuur-module kunnen natuurlijk ook handmatige facturen worden gegenereerd, b.v. voor creditnota's of andere producten / diensten

Wat de boekhouding betreft, werkt AdFactory samen met de meeste boekhoudsystemen voor het exporteren van klantgegevens, algemene financiële informatie, factuurinformatie enz.
Daarnaast kan de krediet / betalingsstand worden geïmporteerd in AdFactory. Hiermee kan bijvoorbeeld het boeken van nieuwe advertenties worden verhinderd wanneer de kredietlimiet is overschreden. De koppeling met het boekhoudsysteem wordt specifiek afgestemd op de wensen van de Uitgever.

Screen Shot invoicing

Factuur genereren