PDF blok-artikel module

Naast het invoeren van vrijlopende tekst via het RedaFact-portaal, biedt de PDF blok-artikel module precies wat de naam zegt; directe generatie van een PDF van een blokvormig artikel, door vooraf gedefinieerde artikelsjablonen te vullen.

De PDF blok-artikel module kan gebruikt worden voor wederkerende vaste artikel formaten. Zo'n kant en klaar ingevuld blokartikel hoeft alleen maar met 'drag&drop' door de layouter geplaatst te worden. Via het WYSIWYG-voorbeeld kan de redacteur gemakkelijk zien hoeveel tekst er nog in het blok past. En aangezien de verschillende stijlen via het sjabloon vastgelegd zijn hoeven deze niet geselecteerd te worden. En natuurlijk kunnen de artikelsjablonen ook afbeeldingen bevatten. Overigens is er voor de paginalayout naast het kant en klare PDF blok ook nog altijd het ruwe materiaal beschikbaar. Dit kan dan gebruikt worden mocht de PDF qua vorm toch niet exact op de pagina passen.

RFBlocks